Άσκηση στο Pencil2D (Simple exercise in Pencil2D)

12 Οκτωβρίου, 2017 (13:08) | Γραφικά, Εφαρμογές, Οδηγοί-εγχειρίδια | By: aprekates

peek-rock_simple_back_forth

(English translation follows)

Χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα εμψύχωσης (animation ) pencil2d   (έκδοση nighly build , η ποιό πρόσφαση και σε appimage μορφή )

Μια ενδεικτική άσκηση για αρχάριους είναι η εμψύχωση κίνησης πέτρας σε καμπύλη επιφάνεια.

Το αποτέλεσμα μπορείτε να το δείτε στο gif της εικόνας.

I used the libre/open source pencid2d animation software  ( the latest nigthly build versions  in appimage format ).
The exercise could be called “animated rock back forth on convex surface”.

It took me 10 minutes. And you can see the result in the included gif.